Service & reparation

Service & reparation

Vi på ENDAB erbjuder värmeservice för att säkerställa att din värmepump fungerar effektivt och pålitligt. Nedan finner du en översikt över våra tjänster:

Underhållsservice

  • Vi utför underhållsservice på plats hos dig för din luft/luftvärmepump.
  • Inkluderar rengöring av innerdel, fläkthjul, och grovrengöring av ytterdel.
  • Kontrollerar kondensvattenflöde, utför vibrationskontroll, och mäter upp lufttemperaturer samt strömförbrukning.
  • Serviceprotokoll (A4) tillhandahålls.

Pris och Tidsintervall

  • Pris: 2195 kr inkl. moms.
  • Rekommenderat underhållsintervall: 12-18 månader för att säkerställa hög effekt och låg energiförbrukning.
Varför underhållsservice?
  • Liksom en bil behöver din värmepump regelbunden service för att bibehålla optimal prestanda.
  • Luftvärmepumpen omsätter husets luft ca 30 gånger om dagen, vilket ackumulerar damm och partiklar över tid.
  • Regelbunden service säkerställer långvarig effektivitet och förebygger prestandaförlust.
Ta hand om din luftvärmepump

Din värmepump tillför värme i ditt hem varje dag och för att undvika komfortstörningar rekommenderar vi att ni servar er värmepump var artonde månad för att maximera er besparing och undvika driftstopp. Din värmepump förlorar i snitt 20% av sin effekt per år och därför är det viktigt att den servas regelbundet.

Vi strävar efter att maximera din värmepumps prestanda och livslängd genom vår dedikerade och professionella underhållsservice.

How often should I change the air filters in my air conditioning unit?
Can I install an air conditioning unit myself?
How can I improve the energy efficiency of my air conditioning system?
Can I use my air conditioning unit during a power outage?